Vad är pengar?

Som många påpekar (t.ex. Mike Maloney) så är guld riktiga pengar medan annan valuta inte uppfyller kriterier för att vara riktiga pengar. Se videoserien för mer info om det.

Eftersom guld är pengar är det intressant att mäta värde på andra tillgångar i guld.

Guldpris

Först en graf som visar guldprisets utveckling i svenska kronor.

image

Relativt stabilt till 2005 sen stadigt upp och toppade Januari 2012 på 381 SEK/gram.

Småhuspriser

En graf över prisutvecklingen på småhus i hela riket, den så kallade medelvillan, tillsammans med prisutvecklingen i Stockholms Län. Statistik fanns att finna från 1981:

image

Genom att räkna om bostadspriserna till den mängd guld som behövs för att köpa ett småhus så fås följande graf. Återigen hela riket.

image

För ca 8 kg guld fick man 2016 en genomsnittlig villa i sverige. Det är ner från toppen 2004 då det behövdes 13.8 kg guld för medelvillan, sedan föll priserna till 2012 då man på botten kunde få en villa för 5.8 kg guld.

Det är naturligtvis det kraftigt stigande guldpriset 2005-2012 som gör att huspriserna sjunker den perioden. Nämnda period steg guldpriset från ca 100 SEK/gram till 381 SEK/gram.

Lägenhetspriser

Jag hittade ingen bra statistik för lägenheter. Jag hade gärna tittat på kvadratmeterpriset istället. Här är i alla fall en graf med medelpriser för lägenheter i riket 2000 - 2016:

image

Och genom att räkna om med guldpriset fås:

image

2016 kostade en lägenhet 6.4kg guld och toppade 2007 på 7.3 kg guld, var som lägst nere på 3.9 kg 2012.

Intressant blir det här att ta bort storstadsområdena (Stockholm, Göteborg, Malmö) och bara visa övriga riket:

image

Lägenhetspriserna uttryckt i guld är på all time high 2016 utanför storstadsområdena.

Beräkning av priserna

Guldpriset i grafen ovan är samplat den sista dagen i varje månad. I de efterföljande
graferna används alla datapunkter för ett år för att beräkna ett genomsnittligt guldpris för det året. Bostadspriserna anges per år i den tillgängliga statistiken.

Källor

Huspriser - SCB

Guldpris och valutakurs - Bank Of England