Hushållens skulder

Som en uppföljning på tidigare post om Bostadspriser uttryckt i guld så följer här en liknande beräkning av hushållens genomsnittliga skulder.

Källan har bara data för åren 2010 till 2016 så det blir en nätt liten graf.

Både hushållens medelskuld och totala skuld har ökat för varje år uttryckt i svenska kronor.

Hushållsskulder

2016 var hushållens skulder i genomsnitt 1.35 MSEK.

Skulder uttryckt i guld

Hur ser det ut om vi räknar om skulderna i mängd guld istället?

Hushållsskulder i guld

2014 toppade medelskulden för hushållen ca 4.3 kg guld för att gå ned till 3.9 kg 2016.

Källor

Svenska hushållens skuldsättning - Sveriges Riksbank

Guldpris i USD och SEK/USD - Bank Of England