Medelinkomst tjänstemän

Tidigare har jag räknat på Bostadspriser uttryckt i guld och Hushållens skulder uttryckt i guld. Nu är det dags för inkomst uttryckt i guld.

Jag har valt att titta på medelinkomst för samtliga tjänstemän (d.v.s. privat, stat, kommun och landsting). Så här ser dess utveckling ut:

image

Medelinkomst uttryckt i guld

Och genomsnittlig månadslön utryckt i guld:

image

2016 var medelinkomsten för tjänstemän 121 gram guld per månad. En klart fallande trend. År 2000 och 2004 toppade medelinkomsten på 300 gram guld per månad.

Källor

Guldpris och valutakurs - Bank Of England

Medelinkomst - Svenskt Näringsliv